Home Page | Applications | Contact PL | EN
App Logo Pillsnea 1.1
Menedżer leków w domowej aptece
Informacja o aplikacji


  
Program "Pillsnea" powstał z myślą o tych, którzy chcą w sposób szybki i efektywny zarządzać zbiorem swoich leków zgromadzonych w tzw. "domowej aptece". Dzięki efektywnemu zarządzaniu łatwiej jest utrzymać kontrolę nad posiadanym zbiorem leków oraz zaoszczędzić pieniądze. Kontrola nad posiadanymi lekami pozwala uzupełniać zapasy a także usunąć z apteczki leki które są przeterminowane. Dysponując listą posiadanych leków, która w każdej chwili może być wydrukowana z programu Pillsnea, możemy zrezygnować z zakupu leków, które posiadamy, a które są jeszcze przydatne oraz uzupełniać te, które się skończyły lub przeterminowały.

Zalety programu to przede wszystkim szybki dostęp do bazy leków, łatwość zarządzania nimi oraz sprawne tworzenie raportów i zestawień dzięki zastosowanym mechanizmom selekcji, doboru postaci oraz kategoryzowanie leków. Przejrzysty i intuicyjny interfejs usprawnia pracę. W programie możemy również tworzyć i drukować formularze zażywania leków dla dowolnej liczby osób. "Pillsnea" to program, w którym zastosowano mechanizmy kontrolne leków co do ich okresu ważności wraz z systemem powiadomień o konieczności nabycia nowego bądź usunięcia istniejącego w bazie leku.

Należy pamiętać, że jakość danych w aplikacji zależy od sumienności ich wprowadzania oraz aktualizowania! Istotne jest także okresowe - zależne od indywidualnych potrzeb - weryfikowanie informacji ze stanem rzeczywistym.


Co nowego w wersji 1.1?

Zmiany w wersji 1.1
- Wykorzystanie Core Data jako silnika bazy danych
- Zwiększenie kompatybilności z komputerami posiadającymi wyświetlacze Retina
- Poprawienie stabilności i wydajności aplikacji
- Zwiększenie poziomu użyteczności przez dodanie nowych funkcji


Funkcjonalności aplikacji wersji 1.1
Okno główne aplikacji składa się z widoku filtrów, za pomocą których można selekcjonować leki pod kątem ich cech, głównej tabeli zawierającej podstawowe informacje o lekach oraz paska narzędzi.

Zarządzanie filtrami
Filtry ułatwiają wyszukiwanie leków z określonej grupy. Leki grupowane są pod kątem postaci (formy) w jakiej występują, oraz kategorii do jakiej należą. Dzięki temu łatwo jest określić, który lek z danej grupy jest nam potrzebny oraz szybko można dotrzeć do danych na jego temat. Podczas pierwszego uruchomienia programu tworzone są przykładowe filtry dla form i kategorii, które można usunąć i zastąpić własnymi.


Kategorie i formy można w każdej chwili dodać oraz usunąć. Lek należący do usuniętej kategorii lub występujący w usuniętej formie pozostaje w bazie, jednak do jego wyszukania nie można już zastosować filtrów.


Dodawanie leków
Podczas dodawania leku do bazy danych wprowadza się podstawowe informacje na jego temat. Należy pamiętać o rzetelnym wypełnieniu wszystkich informacji.Po wypełnieniu wszystkich informacji, zaakceptowanie powoduje dodanie leku do naszej bazy danych. Lek w dowolnym momencie można usunąć. Jeżeli posiadamy ilość leku większą niż taka jaka znajduje się w typowym opakowaniu, po prostu ją wpisujemy jako aktualną ilość leku w opakowaniu. Jednostki miary w formularzu kontroli ilości nie zostały zdefiniowane więc istnieje pełna dowolność podczas wprowadzania informacji na temat ilości danego leku zarówno w formie stałej jak i płynnej.


Kontrola ilości
Najważniejszym elementem służącym kontroli ilości posiadanych leków jest aktualizowanie informacji o wykorzystaniu ich. W tym celu został stworzony mechanizm rejestracji pobieranej dawki.
Podczas pobierania dawki możemy wykorzystać ilość typową, przypisaną do danego leku. Wtedy wystarczy tylko zaakceptować fakt pobrania leku naciskając przycisk "OK". Jeżeli pobieramy dawkę nietypową, zaznaczamy checkbox "Własna dawka" i wprowadzamy pobieraną ilość.

Harmonogramy
Program oferuje funkcjonalność umożliwiającą stworzenie harmonogramu dziennego pobierania leków podczas kuracji. Użytkownik wprowadza potrzebne dane, następnie może sobie wydrukować gotowy dokument.Po wprowadzeniu danych kliknięcie przycisku Drukuj lub Zapisz jako PDF spowoduje utworzenie harmonogramu według którego należy zażywać leki.


Raporty
Raporty umożliwiają szybkie łatwe i wydajne przeanalizowanie bazy danych w celu uzyskania istotnych informacji.


Raport może być utworzony dla wszystkich lub wybranych zagadnień. Po wybraniu zagadnień na oknie definiowania raportu akceptujemy je i w tym momencie pojawia się okno raportu. Raport może być edytowany oraz uzupełniony o własne informacje. Może on być zapisany jako PDF lub wydrukowany.

Przypomnienia
Korzystając z aplikacji Pillsnea można w łatwy sposób tworzyć przypomnienia o utracie ważności leków, które mogą być wysłane do organizera.

Po uzupełnieniu lub zmodyfikowaniu parametrów, zaakceptowanie powoduje dodanie przypomnienia do programu iCal.

Wyszukiwanie leków
W aplikacji zastosowano pole wyszukiwania leków co znacznie ułatwia znalezienie konkretnej interesującej nas pozycji. W polu wyszukiwania należy wpisać nazwę leku, a zostanie on automatycznie znaleziony i wyświetlony w tabeli.


Preferencje
Parametry działania aplikacji oraz niektóre aspekty jej wyglądu można modyfikować za pomocą panelu Preferencji.Niektóre parametry wymagają ponownego uruchomienia aplikacji aby mogły być zastosowane. Parametr taki jest opisany stosowną adnotacją. Większość parametrów funkcjonuje już od momentu ich zmodyfikowania.Wszystkie nazwy będąc przedmiotem praw autorskich lub będące zarejestrowanymi znakami towarowymi użyte na niniejszej stronie stanowią własność podmiotów do których należą i zostały użyte jedynie do celów informacyjnych. Nazwa iCal stanowi własność Apple INC.


Copyright by AT-None ©2013 Home Page | Applications | Contact Design: AT-None