Home Page | Applications | Contact PL | EN
Icon Explochanger 1.0
Narzędzie do masowego przetwarzania plików opartych na strukturze tekstowej

Informacja o aplikacji


O programie
Aplikacja jest przeznaczona do szybkiego przetwarzania wybranych wartości w wielu plikach opartych na strukturze tekstowej, takich jak: html, xml, txt, rtf, pliki konfiguracyjne oraz inne. To proste, ale bardzo użyteczne, oszczędzające czas narzędzie.

Uwaga!
Należy pamiętać o wykonaniu kopii bezpieczeństwa plików przed rozpoczęciem ich przetwarzania. Rezultaty przetwarzania są nieodwracalne. W przypadku, kiedy wynik przetwarzania jest różny od oczekiwanego lub przetwarzanie nie przebiegnie prawidłowo, musi istnieć możliwość odzyskania plików z kopii.

Nie przetwarzaj plików jeżeli nie posiadasz ich kopii bezpieczeństwa!

Rolą aplikacji jest wyszukiwanie określonych ciągów znaków w plikach tekstowych w celu zastąpienia ich przez inne. Najważniejszą cechą aplikacji jest możliwość przetwarzania wielu plików w katalogu oraz podkatalogach. Ta cecha jest bardzo istotna w przypadku kiedy należy zastąpić pewne wartości w całym serwisie internetowym opartym na wielu plikach html umieszczonych w podkatalogach. Aplikacja może zmienić dowolną wartość w całym serwisie (taką jak adres internetowy, wartość koloru lub inny parametr w kodzie html) po jednym kliknięciu przycisku myszki.


Używanie aplikacji
Przetwarzanie plików składa sie z kliku małych kroków. Krok pierwszy to wprowadzenie właściwego kodowania znaków oraz  filtra formatu plików (rozszerzenie nazwy). Kliknij na przycisk a następnie ustaw kodowanie i format plików.

Wspierane kodowanie znaków:
W celu przetworzenia plików, których rozszerzenie nie znajduje się na liście filtra, po prostu je wpisz, oczywiście bez wiodącej kropki i naciśnij Enter.

Przykład: xml

Z menu plik wybierz opcję Wybierz Katalog lub użyj przycisku znajdującego się an głównym ekranie, następnie wskaż katalog  w którym znajdują się pliki do przetworzenia.W następnym kroku, wprowadź wartośc do pola Znajdź. Wartość musi być wprowadzona dokładnie jak ta, występujaca w plikach do przetworzenia. Znaczenie ma wielkośc liter, spacje oraz ich pozycja.
 
Jeżeli w polu znajdź wartość jest wprowadzona, po uruchomieniu procesu aplikacja zastąpi każdy napotkany łańcuch znaków pasujący do wartości z pola Znajdź. Jeżeli w polu Zastąp nie będzie wprowadzonej żadnej wartości, wszystkie wystąpienia w plikach wartości z pola Znajdź zostaną usunięte. Aby uruchomić proces kliknij przycisk . Uruchomienie procesu musi być potwierdzone. Aby obejrzeć zawartość pliku, należy podświetlić plik na liście a następnie kliknąć prawym przyciskiem i wybrać opcję Pokaż plik. Zawartość pliku zostanie wyświetlona w innym oknie.

Wartości wprowadzane do pól Znajdź i Zastąp są gromadzone w rozwijanych listach to późniejszego wykorzystania. Aby wyczyścić listę Użyj polecenia czyszczenia odpowiedzniej listy z menu Edycja. Pojedyncze wartości mogą być usuwane przy wykorzystaniu opcji zarządzania z menu Edycja.


Wyniki przetwarzania
W głównej tabeli znajduje się kolumna oznaczona jako ✔. W niej pojawiają się rezultaty przetwarzania plików:

✔ - plik zmodyfikowany poprawnie.
✖ - wartośc znaleziona, ale plik nie mógł być przetworzony (np.: nie pasujące kodowanie znaków).
Brak - plik usunięty lub przeniesiony.
brak znaku - plik nie został zmodyfikowany, nie zawiera szukanej wartości.

Jeżeli plik nie został zmodyfikowany z powodu niekompatybilnego kodowania znaków, po zmianie kodowania można jeszcze raz uruchomić proces, bez konieczności ponownego ładowania zawartości katalogu.
Copyright by AT-None ©2013 Home Page | Applications | Contact Design: AT-None